Rosa: Seltz

Seltz

 player   Giocato Goal
Lorenzo Cieri   Lorenzo Cieri     1 0
Alessio Cordoano   Alessio Cordoano     3 2
Manuel Diomedes   Manuel Diomedes     1 0
Matteo Manunta   Matteo Manunta     1 0
Fabrizio Massariello   Fabrizio Massariello     6 7
Marco Muzio   Marco Muzio     2 0
Claudio Cristofari   Claudio Cristofari     5 13
Luca Di Marco   Luca Di Marco     4 9
Diego Giacci   Diego Giacci     3 0
Federico Leggiero   Federico Leggiero     3 3
Cristiano Massariello   Cristiano Massariello     5 0
Giacomo Morelli   Giacomo Morelli     6 0
Giovanni Morelli   Giovanni Morelli     2 0
Tommaso Santoponte   Tommaso Santoponte     5 13
Alessandro Scafati   Alessandro Scafati     3 3
Totale 50